Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Optiblok Sp. z o.o. jest Pan Robert Wakoń.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować:
• listownie przesyłając korespondencję na adres Optiblok Sp. z o.o. (z dopiskiem „IOD”),
• mailowo: iod@rprotection.com.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dla osób fizycznych których dane osobowe przetwarza Optiblok Sp. z o.o.
jako Administrator

 1. KLIENCI OPTIBLOK SP. Z O.O.
 2. PRACOWNICY KONTRAHENTÓW KTÓRYM OPTIBLOK BADA WZROK
 3. OSOBY KANDYDUJĄCE DO PRACY
 4. OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
 5. UMOWY CYWILNO-PRAWNE Z OSOBAMI NIEPROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 6. UMOWY CYWILNO-PRAWNE Z OSOBAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 7. UMOWY CYWILNO-PRAWNE Z OSOBAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 8. PRACOWNICY REPREZENTUJĄCY KONTRAHENTÓW
 9. OSOBY PRZESYŁAJĄCE KORESPONDENCJĘ
 10. OSOBY SKŁADAJĄCE REKLAMACJE
 11. OSOBY ZAPISANE NA NEWSLETTER